מאה אלף כלי ירייה חדשים

פרסום זה הינו חלק מקמפיין "שמונה ימים" של חנוכה 2016. לקריאה במקום הכי חם בגיהנום לחצו כאן.
מאת: האקדח על שולחן המטבח

100,000 כלי ירייה חדשים בישראל- שומרים על בטחון של מי? 

100,000 כלי ירייה חדשים במרחב האזרחי, בתנאים של מדיניות ירי מתירנית, מפחיתים ולא מגבירים את הביטחון האזרחי.

מאז אוקטובר 2015, מנהיג השר לביטחון פנים מדיניות כלי ירייה חדשה המאיצה את חימוש המרחב האזרחי בנשק חם ומתירה רסנים על השימוש בו. מדיניות זו הקלה בתנאים לקבלת רישיון ולחידושו, הורידה את גיל המינימום לקבלת רישיון, מעודדת נשיאה מתמדת של כלי ירייה והתירה למאבטחים נשיאת נשק לאחר סיום העבודה. על פי מידע שנמסר ליזמת "האקדח על שולחן המטבח", בין אוקטובר 2015 למאי 2016 אישר המשרד לביטחון פנים תוספת של כ-105,700 כלי ירייה חדשים למרחב האזרחי במדינה וכ-15,700 רישיונות חדשים לנשיאת נשק.

לטענת השר הפצה מוגברת של כלי ירייה היא אמצעי הגנה על אזרחים ואזרחיות. בפועל השלכותיה קטלנית ופוגענית. על פי נתונים שאספה יזמת "האקדח על שולחן המטבח", 118 בנות ובני אדם נורו למוות בשלושת החודשים האחרונים של 2015, ב-166 אירועי ירי. לפחות 10% מההרוגים נורו בטעות או זוהו בטעות כתוקפים. אחרים נורו למוות כשניתן היה לעוצרם (הנתונים המפורטים כלולים בדוח מקיף שיראה אור בקרוב). מנתונים אלה עולה שהמדיניות החדשה מתירה ומעודדת ירי על מנת להרוג. פרקליטות המדינה והמשטרה אף מצאו לאחרונה כי "חיילים משבשים זירות פיגועים שבהן נורו מחבלים ואזרחים פלסטינים". מדיניות מתירנות זו גבתה כבר חיי חפים מפשע.

תוספת של למעלה מ-100,000 כלי ירייה וכמעט 16,000 בעלי רישיונות באווירה של התרת רסן ועידוד ירי על מנת להרוג הם פגיעה בביטחון האישי האזרחי ולא אמצעי הגנה.

הצעה לפעולה:

שלחו לשר לביטחון פנים תביעה לגינוי חד-משמעי של נוהג הירי על מנת להרוג והודעה על הידוק הפיקוח.

לכבוד
חבר הכנסת גלעד ארדן
השר לביטחון פנים, הממשלה
בפקס: 02-6753982
או בדוא"ל: gerdan@knesset.gov.il

כבוד השר לביטחון פנים שלום רב,
אני עוקב/ת בדאגה רבה אחרי מדיניות כלי הירייה החדשה בהנהגתך. בעוד שהצדקת אותה בצורך בהגנה מוגברת, השלכותיה קטלניות וכוללות אחוז ניכר של הרג "בשוגג" ושל הריגה בנסיבות שאפשרו מעצר. על פי נתונים שאספה יזמת "האקדח על שולחן המטבח", לפחות 10% מ-116 בנות ובני האדם שנורו למוות ב-3 החודשים האחרונים של שנת 2015, נורו בטעות או זוהו בטעות כתוקפים. אחרים נורו למוות כשניתן היה לעוצרם. באווירה מתירנית זו אישר לאחרונה משרדך תוספת של כ-105,700 כלי ירייה וכ-15,700 רישיונות חדשים לנשיאת נשק. ריבוי הנשק הקל בתנאי התרת רסן מגבירה את האיום על אזרחיות ואזרחים. הגברת הביטחון האישי האזרחי דורשת גינוי ברור מצידך של נוהג הירי על מנת להרוג והודעה על הידוק הפיקוח על שימוש בנשק קל וברישויו.
בכבוד רב,