עלינו

פרויקט חמושים של קואליציית נשים לשלום, עוסק במחקר, הפצה והנגשת מידע אודות התעשיות הצבאיות בישראל. הפרויקט פועל להעלאת המודעות לתעשייה הצבאית הישראלית ונזקיה.

לצד התנגדות למיליטריזם ולכיבוש הישראלי, הפרויקט עוסק בהתנגדות לסחר הישראלי בנשק ופועל נגד הייצוא הביטחוני של נשק, ציוד וידע צבאיים תוצרי הכיבוש הישראלי, למדינות ומשטרים מפרי זכויות אדם ברחבי העולם.