End Deadly Exchanges!

דצמבר 2018

ב-10/12/2018, יום זכויות האדם הבינלאומי, חמושים יחד עםAll That’s Left: Anti-Occupation Collective ובתיאום עם מחאות #deadlyexchange בניו-יורק.

על פי קבוצת 'מיפוי אלימות משטרתית' בארה"ב, 1,062 בני אדם נהרגו בידי רשויות אכיפה בשנת 2018, רבים מהם בני מיעוטים. בד בבד, בעזה, על פי ארגון אל מיזאן, יותר מ-150 אנשים נהרגו בהפגנות אזרחיות, ולפחות 1,000 נפצעו, כולל 1,849 ילדים, 424 נשים, 115 חובשים ו-115 עיתונאים בהפגנות שיש לנהוג כלפיהם כמחאות אזרחיות ועל פי עקרונות החוק הבינלאומי, ולא כלוחמים. אם זאת, הצבא הישראלי ממשיך להתייחס למפגינים וההרוגים מביניהם כ"לוחמים" וממשיך לשים לו למטרה מפגינים אזרחיים.

משטרת ארה"ב משתתפת בהכשרות המועברות על ידי שוטרים וחיילים ישראלים כדי ללמוד גם הם את אומנות הכח המופרז, מה שמאפשר לישראל להרוויח מכלים וטקטיקות דיכוי שנמכרות כ"מנוסות בקרב".

בתגובה אנו נתאסף במקום בו שוטרים אמריקאים ילונו בזמן ביקורם לצורך אימונים, ונדליק נרות לזכר הקורבנות שנהרגו על ידי משטרת ארה"ב ואזרחים בעזה שנהרגו על ידי הצבא הישראלי בהפגנות. נמשיך למחות נגד אלימות ממשלתית ונלחץ על המשטרה בארה"ב להפסיק את שיתוף הפעולה הרצחני היוצר מילטריזציה נוספת של המשטרה בארה"ב ומביא להרג נוסף.

קישור לאירוע בפייסבוק