הוגשה עתירה נוספת לחשוף את הנהלים של צה"ל לאישור שימוש במל"טים התקפיים‎, אוקטובר 2017

בחודש נובמבר 2017 הוגשה עתירה ראשונה, לפי חוק חופש המידע, בעניין הנהלים לאישור שימוש במל"טים התקפיים בגדה המערבית וברצועת עזה. על-פי פרסומים שונים, ישראל עושה שימוש במל"טים התקפיים, וכן, מייצאת אותם בין היתר להודו, קולומביה ואזרבייג'ן.

העתירה הוגשה לאחר שצה"ל דחה את בקשת המידע, בטענה כי חשיפת הנהלים תפגע בביטחון המדינה וביחסי החוץ שלה. באופן סותר לחלוטין, בחודש פברואר 2017, המדינה הגישה לבית המשפט כתב תשובה בו טענה כי אין לצה"ל נהלים לאישור שימוש במל"טים התקפיים, ברצועת עזה ובגדה המערבית, או בכלל.

בעקבות הודעת המדינה לבית המשפט כי לא קיימים נהלים, פנינו לרמטכ"ל בדרישה כי צה"ל יפסיק את השימוש במל"טים התקפיים כל עוד אין נוהל בעניין העומד בהנחיות בג"צ והחוק הבין-לאומי. בפנייה טענו כי לא יעלה על הדעת, שיעשה שימוש במל"טים התקפיים מבלי שיהיה קיים נוהל מסודר שיטמיע ב-"working law" של צה"ל את חובתו לפעול בהתאם לחוק הבין-לאומי המנהגי, ויעגן את הנחיות כב' השופטים בבג"צ.

לתדהמתנו, קיבלנו תשובה מלשכת הרמטכ"ל, לפיה, צה"ל פועל על-פי נהלים כלליים שעוסקים בתקיפת מטרות "אשר נבחנו משפטית ועולים בקנה אחד עם הדין". בהינתן כי בבקשת המידע ובעתירה לא נתבקשו "נהלים פרטניים" אלא נהלים שמשמשים כ"working law" לאישור שימוש במל"טים התקפיים, וכן בהודעת המדינה לבית המשפט לא נעשתה הבחנה בין נהלים פרטניים לבין נהלים כלליים, מצער הדבר כי צה"ל בחר להטעות אותנו ואת בית המשפט.

ככל שצה"ל מאשר שימוש במל"טים התקפיים באמצעות נהלים כלליים לתקיפת מטרות, היה על צה"ל להודיע לנו על קיומם במענה לבקשת המידע באוקטובר 2016, לבחון את אפשרות חשיפתם לנו ולציבור לפי חוק חופש המידע, וכן להודיע על כך במפורש לבית המשפט בכתב התשובה שהמדינה הגישה.

לכן, פנינו שוב לצה"ל בדרישה להמשיך את הטיפול בבקשת חופש המידע, ולבחון את אפשרות חשיפת ה"נהלים לעניין תקיפת מטרות" המוזכרים בתשובתה של רב סרן הרפז-יוז, אשר על-פיהם מאושר בפועל השימוש במל"טים התקפיים.
לפני כשבועיים קיבלנו החלטה, לפיה אכן יש נהלים כלליים לתקיפת מטרות הרלוונטיים לעניין, אך לא ניתן לגלותם מחשש לפגיעה בביטחון המדינה.

לכן, יחד עם פעילות/י זכויות האדם אילנה המרמן, רבקה סום, רונית מריאן-קדישאי, מיכל פלג, ורד ביתן, גילה אבני, פפה גולדמן, צילה גולדנברג, איבון דויטש, אמיר ביתן, מיאקו גליקו, תמר להן, רוסמרי סולן, אלי אמינוב, סהר ורדי, ניצה אמינוב, מיכל הרמתי, עופר ניימן, רעיה רותם, יניב מזור, ליזי שגיא, חיה אופק, גיא אבני, חוה הלוי, יואב הס, גיא בוטביה, שאול צ'ריקובר, פנינה טל, ד"ר ניב גורדון, חיים שוורצנברג, ד"ר חנה ספרן, קלאודיו קוגון, רחל גיורא ואמנון לוטן, הוגשה היום עתירת חופש מידע נוספת.

העתירה הוגשה על רקע החשיפה בארה"ב של הנוהל האמריקאי בעניין, בזכות מאבק משפטי ממושך של ארגון "American Civil Liberties Union" – הנוהל האמריקאי כולל 18 עמודים, שחלקם מושחרים, ומפרט הליך ביורוקרטי מדורג בו משתתפים גורמים בכירים, ביטחוניים ומשפטיים שונים, וכן הנשיא עצמו. הנוהל מפרט את השיקולים והאיזונים שיש לבצע טרם אישור התקיפה.

מדינת ישראל נחשבת למדינה המובילה בייצור ובייצוא מל"טים מתקדמים. לכן, הנהלים שהתבקשו אינם חשובים רק לצורך בחינת חוקיות השימוש במל"טים התקפיים בשטחים הכבושים ובעמידתם בהנחיות השופטים בבג"צ 769/02 (בג"צ "החיסולים הממוקדים"), אלא יש להם חשיבות גלובלית והשלכות לגבי אופן הפעולה של מדינות אחרות הרוכשות מל"טים התקפיים ואימונים מישראל. בהקשר זה, מדינת ישראל סירבה לחתום על מסמך עקרונות שהפיצה ארה"ב להסדרת ייצוא מל"טים התקפיים. ההצהרה כללה התייחסות לנורמות המשפט הבין-לאומי, לפיקוח על ייצוא נשק ומכירתו למדינות בהתחשב בעברן. נוסח ההצהרה ציין כי יש עלייה במספר המדינות שמחזיקות בכלי טיס בלתי מאוישים, וכי ישנה "הכרה בכך ששימוש בכלי טיס בלתי מאוישים חמושים יכול לתדלק עימותים". לכן נאמר בהצהרה, כי על הקהילה הבין-לאומית לנקוט צעדים שיבטיחו ייצוא אחראי של מל"טים ושימוש הולם בהם.

לנוכח מכירת מדינת ישראל את אותם דגמי מל"טים התקפיים למדינות זרות, הכחשת קיומם דומה לכך שמדינת ישראל תמכור נשק גרעיני ותמשיך להכחיש את קיומו ברשותה.

קישור לעתירה