בורמה 2016

בקשה דחופה לראש אפ"י לעצירת הייצוא הבטחוני לבורמה, דצמבר 2016

השבוע הגיש עו"ד ופעיל זכויות האדם איתי מק בקשה דחופה לעצירת הייצוע הביטחוני לבורמה (מיאנמר) יחד עם פעילות ופעילי זכויות אדם נוספים אשר חרדים מכך שייצוא ישראלי יגיע לידיים של מפירי זכויות אדם במדינה. מתברר כי ראש סיב"ט מישל בן-ברוך (אגף הייצוא הביטחוני במשרד הביטחון) ביקר הקיץ בבורמה, וכן ישראל סיפקה לאחרונה לחונטה רובים ואימונים. הבקשה נשלחה לראשת אגף הפיקוח על הייצוא הבטחוני, רחלי חן. מצ"ב הבקשה הנשלחה אליה.

כידוע, בשנת 2011 החל תהליך ראשוני ליצירת מרחב דמוקרטי בבורמה. בנובמבר 2015 נתקיימו בחירות היסטוריות, בהן מפלגתthe national league for democracy (NLD), בראשות זוכת פרס נובל לשלום אונג סאן סו קי זכתה במרבית המושבים לבית התחתון ולבית העליון של הפרלמנט.

על אף התהליכים הראשוניים החיוביים, אין לאזרחים שליטה אפקטיבית על כוחות הביטחון בבורמה. החונטה ואנשיה ממשיכים לשלוט בכל היבט של החיים במדינה, יש לנציגי החונטה מקומות משוריינים בפרלמנט המבטיחים לה זכות וטו שתמנע רפורמות אמיתיות, ולראש החונטה הסמכות למנות את שרי הפנים, הביטחון והגבולות.

למרבה הצער, בורמה ממשיכה להיות ארץ האוכלת את יושביה, שנלחמת מלחמה פנימית אינסופית נגד אזרחיה ותושביה. כוחות הביטחון של החונטה והמליציות הקשורות אליה, בין היתר: ממשיכים לעצור, לענות ולרצוח בני מיעוטים אתניים ודתיים, פעילי אופוזיציה וזכויות אדם, חקלאים המתנגדים לנישולם מאדמתם, עיתונאים וסטודנטים; ממשיכים לגייס קטינים כחיילים; ממשיכים להשתמש באונס ובתקיפות מיניות של נשים, גברים, ילדים וילדות כנשק מלחמה באזורי הקונפליקט; ממשיכים לבצע פשעי מלחמה ולהפר את החוק הבין-לאומי באזורי הקונפליקט, ובמיוחד במדינות Shan ו-Kachin, שם יש פגיעה ללא הבחנה באזרחים, הרג, מעצר, עינויים ואונס של מי שחשודים כתומכים במורדים; ממשיכים להשתמש בעבודות כפייה של האוכלוסייה האזרחית; ממשיכים להפקיע אדמות לצורך בזיזת משאביהן; ממשיכים לבצע מעקב אינטנסיבי נגד פעילים בחברה האזרחית ועיתונאים; ממשיכים להגביל את הגישה של ארגוני הסיוע וזכויות האדם הבין-לאומיים לאזורי הקונפליקט, ועוד.

במיוחד חמור מצבם של בני קבוצת המיעוט המוסלמי במדינת Rakhine, הקרויה Rohingya. בנוסף על המתקפות החוזרות מצד לאומנים קיצוניים, דתיים ואתניים, בני קבוצת ה-Rohingya סובלים הן משלילה מוחלטת של זכויות האדם והאזרח הבסיסיות ביותר, והן מפשעים מתמשכים המתבצעים ע"י כוחות הביטחון של החונטה והמליציות שלה. דו"ח של נציב האו"ם לזכויות אדם, מיום 28.6.2016, קבע כי ייתכן שהפשעים נגד ה-Rohingya עולים לכדי פשעים נגד האנושות. הפשעים כוללים בין היתר, הוצאה להורג ללא משפט, מעצרים המוניים, העלמה, עינויים, אונס ומניעת סיוע הומניטארי בסיסי.