סרטונים

הרצאות בכנס "לא בטוח", תל-אביב, יוני 2017

Videos from Insecurity conference, Tel-Aviv, june 2017