עתירות של עו"ד איתי מק

להלן קישורים לחלק מהעתירות והפניות המשפטיות השונות בנושא יצוא נשק מישראל שהוגשו על ידי עו"ד איתי מק.

העתירות עוסקות בדרישה לחשוף פרטים על ייצוא נשק ישראלי ועל קשרים ביטחוניים של מדינת ישראל בעבר ובהווה, ובדרישה לעצור את הייצוא הביטחוני למספר מדינות שידוע על השימוש לרעה שנעשה בהן בנשק שהגיע מישראל, לרדיפת מיעוטים, לרצח עם ופשעים נגד האנושות.

אמנם ניתן למצוא מידע חלקי על המדינות שרוכשות נשק וטכנולוגיה מישראל מפרסומים ודיווחים זרים, אך משרד הביטחון מסרב באופן עקבי לחשוף או לאשר נתונים הנוגעים לייצוא נשק ישראלי ומידע רב בנושא אינו נגיש.

2019

2018

2017

2016